štít logo

Co je náhradní plnění

Vytváříme a rozvíjíme kvalitní pracovní místa pro spoluobčany, kteří potřebují individuální podmínky k práci.

Proč vzniklo náhradní plnění?

Náhradní plnění je příspěvkem společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích směrovaným k ohrožené skupině osob se ZP na trhu práce. Náhradní plnění slouží jako aktivní obchodní podpora zaměstnavatelů na vytváření a udržování kvalitních pracovních míst pro osoby se ZP. Je nejúčinnějším a nejefektivnějším nástrojem bez nároků na další sociální výdaje společnosti. 

Co je to náhradní plnění?

Náhradní plnění je možnost splnění povinného podílu, kterou definuje v § 81 zákon č. 435/2004 Sb. (zákon O zaměstnanosti). Každý zaměstnavatel s min. počtem 25 zaměstnanců musí zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením a to 4% z celkového počtu svých zaměstnanců.

Jaké jsou možnosti v splnění povinného podílu?

První možnost:
může přímo zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (4%)

Druhá možnost:
může odebrat zboží nebo služby od někoho, kdo osoby se ZP přímo zaměstnává v podílu větším než 50% ze svého celkového počtu zaměstnanců, jako např. Hands s.r.o.

Třetí možnost:
musí zaplatit finanční odvod do státního rozpočtu - což je nejméně výhodná varianta!!

Čtvrtá možnost – kompromis:
případně může kombinovat všechny uvedené způsoby
Uvedené body dvě a tři jsou náhradním plněním, pokud subjekt nemůže přímo osoby se zdravotním postižením zaměstnávat.

Od koho můžete nakoupit výrobky a služby v režimu náhradního plnění?

Výrobky a služby může prodávat pouze zaměstnavatel s více než 50% podílem osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, např. Hands s.r.o..

Příkladová studie odvodu do státního rozpočtu, zaměstnávání ZP nebo náhradního plnění od společnosti Hands s.r.o.

Celkový počet zaměstnanců

Povinnost zaměstnat ZP

Odvod do státního rozpočtu

Odběr výrobků v režimu „Náhradní plnění“

Průměrná statistická mzda v ČR za 1-3Q 2013

25

1

61 555,-

172 354,-

24 622

50

2

123 110,-

344 708,-

24 622

100

4

246 620,-

689 416,-

24 622

150

6

369 330,-

1 034 124,-

24 622

200

8

492 440,-

1 378 832,-

24 622

500

20

1 231 100,-

3 447 080,-

24 622

Provedeme Vám na vyžádání přesný výpočet stavu ve Vašem podniku a nabídneme řešení situace.  

Copyright 2013 © Chráněná dílna Hands s.r.o.

Vytvořila reklamní agentura GRAWEB