štít logo

Výhody náhradního plnění

Výhody náhradního plnění?

Odběrem výrobků, služeb nebo zakázek v celkovém objemu cca 173 tis. Kč bez DPH uspoří zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci částku cca 60 tis. Kč bez DPH, neboť si nahradí povinnost zaměstnávat 1 osobu se zdravotním postižením z povinného podílu a nebude tedy muset za něj platit finanční odvod do státní pokladny. Náhradní plnění tedy představuje úsporu ve výši 35 %! Je to stejné jako by dostal 40% slevu na zakoupené služby, popř. zboží.

Změna v legislativě od 1.1.2012

Od 1. ledna 2012 je pro zaměstnavatele, kteří prodávají v režimu náhradního plnění, nově zaveden maximální limit objemu fakturovaného zboží či služeb. Ten činí 36-násobek měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. V praxi to pak znamená, že:

- Za každého zaměstnance se zdravotním postižením může prodat zboží nebo služby za 866 392 Kč (36 x 24 622) bez DPH ročně. Výpočet dle mzdy v národním hospodářství v ČR za 1-3Q 2013.
- Pro odběratele znamená nákup v tomto objemu splněný povinný podíl za 5,14 zaměstnance se zdravotním postižením.

Zde naleznete platné legislativní dokumenty: 

Copyright 2013 © Chráněná dílna Hands s.r.o.

Vytvořila reklamní agentura GRAWEB